Филология

Най-нови книги

Филология Книги

На страница
Покажи
 • Христо Първев

  Издателство Наука и изкуство 1975 г., твърда корица, 390 стр. Книгата е в отлично състояние. Книги от Knigite.eu Издателство Наука и изкуство 1975 г., твърда корица, 390 стр. Книгата е...

  25,00 лв
  НАЛИЧНА
 • Колектив

  Кратки характеристики, образци и речници Северно Славянска група. Издателство Наука и изкуство 1972 г., мека корица, 164 стр. Книгата е в добро състояние. Книги от Knigite.eu Кратки характеристики, образци и речници Северно Славянска група. Издателство Наука и...

  14,00 лв
  НАЛИЧНА
 • Д.Чизмаров

  Увод, лексика и фразеология Издателство Наука и изкуство 1982 г., мека корица, 231 стр. Книгата е в много добро състояние. Книги от Knigite.eu Увод, лексика и фразеология Издателство Наука и изкуство 1982 г., мека...

  12,00 лв
  НАЛИЧНА
 • Николай Хайтов

  Есета върху българския език. Издателство ОФ 1981 г., мека корица, 184 стр. Книгата е в отлично състояние. Книги от Knigite.eu Есета върху българския език. Издателство ОФ 1981 г., мека корица, 184 стр....

  7,50 лв
  НАЛИЧНА
 • К.Попов

  Учебник-за институтите за начални учители. Автори проф.Л.Андрейчин, Н. КОстов и Еньо Николов. Издателство Народна просвета 1962 г., трето преработено и допълнено издание, твърда корица, 425 стр. Книгата е в  добро състояние, на места е подчертавано с молив. Книги от Knigite.eu Учебник-за институтите за начални учители. Автори проф.Л.Андрейчин, Н. КОстов и Еньо...

  15,00 лв
  НАЛИЧНА
 • Руселина Ницолова

  Задълбочено проучване. Местоименията в българския език, като отделна част на речта. Издателство Наука и изкуство 1986 г., мека корица, 220 стр. Книгата е в отлично състояние. Книги от Knigite.eu Задълбочено проучване. Местоименията в българския език, като отделна част на речта....

  12,00 лв
  НАЛИЧНА
 • Книгата изяснява теоретичните и практични проблеми на дублетите. Сречник-показалец. Издателство д-р П.Берон 1990 г., мека корица, 296 стр. Книгата е в отлично състояние. Книгата изяснява теоретичните и практични проблеми на дублетите. Сречник-показалец....

  14,00 лв
  НАЛИЧНА
 • Цветана Карастойчева

  Издателство Наука и изкуство 1988 г., мека корица, 161 стр. Книгата е в отлично състояние. Монографията изследва словопроизводството на младежкия говор като съвкупност от начини, чрез които се обогатява лексикалният запас. Характеризира се явлението младежки говор и днешната езикова действителност. Книги от knigite.eu Издателство Наука и изкуство 1988 г., мека корица, 161 стр. Книгата е в отлично...

  20,00 лв
  НАЛИЧНА
 • Руселина Ницолова

  Университетско издателство Св.Климент Охридски 2008 г., мека корица, 524 стр. Антикварна-Книгата е в отлично състояние. Тази книга възникна въз основа на научните ми занимания с българска граматика и лекциите ми по този предмет през последните десетилетия в Софийския университет „Св. Климент Охридски" и в университети в Германия и Австрия. При... Университетско издателство Св.Климент Охридски 2008 г., мека корица, 524 стр....

  28,00 лв
  НАЛИЧНА
 • Д.Спасов/Н.Мерджанов

  Издателство Наука и изкуство1975 г., мека корици, 387 стр. Книгата е в отлично състояние. Книгата дава основни знания за съдържанието и системата на символната логика, за мястото й в развитието на логическата мисъл, за философските ,семиотическите и лингвистическите проблеми, с които тя е свързана.Това е капитален труд по символна (математическа) логика... Издателство Наука и изкуство1975 г., мека корици, 387 стр. Книгата е в отлично...

  24,50 лв
  НАЛИЧНА
 • Малина Иванова/Методи Лилов

  Издателство Наука и изкуство 1985 г., мека корица, 183 стр. Книгата е в отлично състояние. Книги от knigite.eu Издателство Наука и изкуство 1985 г., мека корица, 183 стр. Книгата е в отлично...

  16,00 лв
  НАЛИЧНА
 • Аделина Ангушева

  Издателство Анубис 1998 г., меки корици, 231 стр. Книгата е в много добро до отлично състояние.   Книги от Knigite.eu Издателство Анубис 1998 г., меки корици, 231 стр. Книгата е в много добро до...

  12,00 лв
  НАЛИЧНА
Покажи